HÌNH ẢNH THU GỌN, TẠO MÔI TRÁI TIM SWEET LIP

Lưu ý: “Kết quả có thể thay đổi theo cơ địa mỗi người”

Hình ảnh của khách hàng trước và sau khi làm dịch vụ thu gọn môi, tạo môi trái tim Sweet Lip tại thẩm mỹ viện Xuân Hương

Anh-truoc-sau-thu-gon-moi-1

moi5

moi6

moi7

moi8

moi9

moi10

moi2

moi3

moi4


Anh-truoc-sau-thu-gon-moi-5

Một số hình ảnh khách hàng gửi về sau khi sử dụng dịch vụ thẩm mỹ môi tại Xuân Hương:

moi-trai-tim-5

moi-trai-tim-6

moi-trai-tim-7

moi-trai-tim-8