HÌNH ẢNH TRIỆT LÔNG

Lưu ý: “Kết quả có thể thay đổi theo cơ địa mỗi người”

Hình ảnh trước và sau khi khách hàng làm dịch vụ triệt lông: triệt lông mặt, triệt ria mép, triệt lông tay, triệt lông nách, triệt lông vùng kín, triệt lông chân tận gốc: tại Thẩm mỹ Xuân Hương.

hinh-anh-triet-long 1

 

hinh-anh-triet-long 2

 

hinh-anh-triet-long 3

 

hinh-anh-triet-long 4

 

hinh-anh-triet-long 5

 

 

hinh-anh-triet-long 6

 

hinh-anh-triet-long 7