HÌNH ẢNH TRỊ NÁM, TÀN NHANG

Lưu ý: “Kết quả có thể thay đổi theo cơ địa mỗi người”

Hình ảnh trước và sau khi khách hàng điều trị námtàn nhang tại Thẩm mỹ viện Xuân Hương

 

 

**Lưu ý: Kết quả thay đổi tùy theo cơ địa mỗi người