Hình ảnh tạo môi trái tim không phẫu thuật

Lưu ý: “Kết quả có thể thay đổi theo cơ địa mỗi người”

Hình ảnh của khách hàng trước và sau khi làm dịch vụ thu gọn môi, tạo môi trái tim Sweet Lip tại thẩm mỹ viện Xuân Hương:

Tiem-moi-trai-tim-1

 

Tiem-moi-trai-tim-3

 

 

Tiem-moi-trai-tim-2

 

 

tao-moi-trai-tim-5

tao-moi-trai-tim-6

tao-moi-trai-tim-7

 

 

 

**Lưu ý: Kết quả thay đổi tùy theo cơ địa mỗi người