HÌNH ẢNH THU GỌN, TẠO MÔI TRÁI TIM SWEET LIP

Lưu ý: “Kết quả có thể thay đổi theo cơ địa mỗi người”

Hình ảnh của khách hàng trước và sau khi làm dịch vụ thu gọn môi, tạo môi trái tim Sweet Lip tại thẩm mỹ viện Xuân Hương

Anh-truoc-sau-thu-gon-moi-1**Lưu ý: Kết quả thay đổi tùy theo cơ địa mỗi người

moi5**Lưu ý: Kết quả thay đổi tùy theo cơ địa mỗi người

moi6**Lưu ý: Kết quả thay đổi tùy theo cơ địa mỗi người

moi7**Lưu ý: Kết quả thay đổi tùy theo cơ địa mỗi người

moi8**Lưu ý: Kết quả thay đổi tùy theo cơ địa mỗi người

moi9**Lưu ý: Kết quả thay đổi tùy theo cơ địa mỗi người

moi10**Lưu ý: Kết quả thay đổi tùy theo cơ địa mỗi người

moi2**Lưu ý: Kết quả thay đổi tùy theo cơ địa mỗi người

moi3**Lưu ý: Kết quả thay đổi tùy theo cơ địa mỗi người

moi4**Lưu ý: Kết quả thay đổi tùy theo cơ địa mỗi người
Anh-truoc-sau-thu-gon-moi-5**Lưu ý: Kết quả thay đổi tùy theo cơ địa mỗi người

Một số hình ảnh khách hàng gửi về sau khi sử dụng dịch vụ thẩm mỹ môi tại Xuân Hương:

moi-trai-tim-5

**Lưu ý: Kết quả thay đổi tùy theo cơ địa mỗi người
moi-trai-tim-6**Lưu ý: Kết quả thay đổi tùy theo cơ địa mỗi người

moi-trai-tim-7**Lưu ý: Kết quả thay đổi tùy theo cơ địa mỗi người

moi-trai-tim-8**Lưu ý: Kết quả thay đổi tùy theo cơ địa mỗi người

**Lưu ý: Kết quả thay đổi tùy theo cơ địa mỗi người