HÌNH ẢNH NÂNG CƠ TÁI TẠO DA MẶT

Lưu ý: “Kết quả có thể thay đổi theo cơ địa mỗi người”

Hình ảnh trước và sau khi khách hàng làm dịch vụ Nâng cơ tái tạo da mặt tại thẩm mỹ viện Xuân Hương.

hinh-anh-cang-da-mat (1)

hinh-anh-cang-da-mat (2)

hinh-anh-cang-da-mat (3)

hinh-anh-cang-da-mat (4)

hinh-anh-cang-da-mat (5)

hinh-anh-cang-da-mat (6)

**Lưu ý: Kết quả thay đổi tùy theo cơ địa mỗi người