HÌNH ẢNH CẮT MÍ HÀN QUỐC

Đây là một số hình ảnh trước và sau khi khách hàng làm dịch vụ Cắt Mí Hàn Quốc tại Thẩm mỹ viện Xuân Hương. 

Thí sinh Lê Hải Mi – The Beauty 2017

Thí sinh Hồng Nguyễn- The Beauty 2017

hinh-anh-cat-mi-han-quoc (1)

hinh-anh-cat-mi-han-quoc (2)

hinh-anh-cat-mi-han-quoc (3) hinh-anh-cat-mi-han-quoc (4) hinh-anh-cat-mi-han-quoc (5) hinh-anh-cat-mi-han-quoc (6) hinh-anh-cat-mi-han-quoc (7) hinh-anh-cat-mi-han-quoc (8)

**Lưu ý: Kết quả thay đổi tùy theo cơ địa mỗi người