HÌNH ẢNH PHUN TÁN BỘT LÔNG MÀY

Lưu ý: “Kết quả có thể thay đổi theo cơ địa mỗi người”

Hình ảnh trước và sau khi khách hàng làm dịch vụ phun tán bột lông mày tại Thẩm mỹ Xuân Hương.

hinh-anh-phun-tan-bot-long-may

hinh-anh-phun-tan-bot-long-may-1

hinh-anh-phun-tan-bot-long-may-2

hinh-anh-phun-tan-bot-long-may-3

hinh-anh-phun-tan-bot-long-may-4

hinh-anh-phun-tan-bot-long-may-5

 

 

 

 

 

 

 

**Lưu ý: Kết quả thay đổi tùy theo cơ địa mỗi người