HÌNH ẢNH PHUN THÊU LÔNG MÀY – BẤM MÍ HÀN QUỐC

Lưu ý: “Kết quả có thể thay đổi theo cơ địa mỗi người”

Hình ảnh trước và sau khi khách hàng làm dịch vụ phun xăm thẩm mỹ lông mày, bấm mí hàn quốc tại Thẩm mỹ Xuân Hương.

hinh-anh-phun-theu-long-may 1

 

hinh-anh-phun-theu-long-may 2

 

hinh-anh-phun-theu-long-may 3

 

hinh-anh-phun-theu-long-may 4

 

hinh-anh-phun-theu-long-may 5

 

hinh-anh-phun-theu-long-may 6

hinh-anh-phun-theu-long-may 7

hinh-anh-phun-theu-long-may 8

hinh-anh-phun-theu-long-may 9

hinh-anh-phun-theu-long-may 10

**Lưu ý: Kết quả thay đổi tùy theo cơ địa mỗi người