HÌNH ẢNH TẠO MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN

Lưu ý: “Kết quả có thể thay đổi theo cơ địa mỗi người”

Hình ảnh trước và sau khi khách hàng làm dịch vụ Tạo má lúm đồng tiền tại thẩm mỹ viện Xuân Hương.

hinh-anh-tao-ma-lum-dong-tien (1)

hinh-anh-tao-ma-lum-dong-tien (2) hinh-anh-tao-ma-lum-dong-tien (3) hinh-anh-tao-ma-lum-dong-tien (4)

**Lưu ý: Kết quả thay đổi tùy theo cơ địa mỗi người