HÌNH ẢNH TRƯỚC SAU TRỊ SẸO

Lưu ý: “Kết quả có thể thay đổi theo cơ địa mỗi người”

 

Hình ảnh trước và sau khi khách hàng làm dịch vụ trị sẹo tại Thẩm mỹ Xuân Hương.

hinh-anh-truoc-sau-tri-seo 1

 

hinh-anh-truoc-sau-tri-seo 2

 

hinh-anh-truoc-sau-tri-seo 3

 

hinh-anh-truoc-sau-tri-seo 4

 

hinh-anh-truoc-sau-tri-seo 5

 

hinh-anh-truoc-sau-tri-seo 6

**Lưu ý: Kết quả thay đổi tùy theo cơ địa mỗi người