Thẩm Mỹ Viện Xuân Hương - Uy Tín Chất Lượng Hàng đầu Hà Nội
Tuyển dụng

Tuyển dụng

STT Vị trí Mức lương Ngày hết hạn
01 Trưởng phòng HCNS 15-20 triệu 30/12/2020
02 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC BIẾT TIẾNG ANH 10-12 triệu 31/12/2020
03 NHÂN VIÊN IT SYSTEM ADMIN 12-15 triệu 31/12/2020
04 KẾ TOÁN TRƯỞNG 10-15 triệu 31/12/2020
05 NHÂN VIÊN IT CODE 10-15 triệu 15/03/2020
06 NHÂN VIÊN IT HELPDESK 10-15 triệu 31/12/2020
07 CHUYÊN VIÊN IT – QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (Chi nhánh HCM) 15-20 triệu 31/12/2020
08 Trưởng phòng Marketing 20-25 triệu 31/12/2020
09 NHÂN VIÊN TẠP VỤ 4-5 triệu 31/12/2020
10 CTV CONTENT – SEO Từ 3 triệu 31/12/2020
11 BẢO VỆ (BIẾT LÁI XE) 6-7 triệu 31/12/2020
12 QUẢN LÝ SPA 10-15 triệu 31/12/2020
13 TRƯỞNG PHÒNG HCNS – CHI NHÁNH HCM 15-20 triệu 31/12/2020
14 NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ 10-12 triệu 31/12/2020
15 TƯ VẤN VIÊN Không giới hạn 31/12/2020
16 KTV SPA Không giới hạn 31/12/2020
17 TRỢ LÝ CHỦ TỊCH 10-15 triệu 31/12/2020
18 TRƯỞNG NHÓM TELESALE 8-10 triệu 31/12/2020
19 DIGITAL LEADER 15-20 triệu 31/12/2020
20 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 8-10 triệu 31/12/2020
21 NHÂN VIÊN FACEBOOK ADS 8-12 triệu 31/12/2020
22 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ 6-8 triệu 31/12/2020
23 NHÂN VIÊN QUAY DỰNG 10-15 triệu 31/12/2020
24 NHÂN VIÊN LỄ TÂN 5-7 triệu 31/12/2020